Sijoitamme ensisijaisesti kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiyhtiöihin. Suka- yhtiöiden sijoitukset keskittyvät pohjoismaisiin teollisuuden-, kaupan-  ja logistiikan toimialojen yhtiöihin. Lisäksi sijoituksia on tehty kansainvälisiin tuotanto-, energia- ja terveysteknologia-alan kasvuyhtiöihin. Suorien osakesijoitusten lisäksi teemme hyvin valikoidusti pääomasijoituksia private equity- rahastoihin ja kiinteistörahastoihin.

Omistettavat yhtiöt edustavat toimialojensa vastuullisimpia yrityksiä, mitä erityisesti Suomesta ja Pohjoismaista löytyy paljon. Huolimatta vahvasta teollisen omistuksen keskityksestä on Sukalla sijoituksia myös laajasti innovatiivisissa pienissä ja keskisuurissa kasvuyhtiöissä. Nämä yhtiöt tekevät Suomea tunnetuksi ulkomailla menestyksellään sekä laadukkailla tuotteillaan. Suomen teollisuuden menestyneimmät yritykset muodostavat omistuksien ytimen.

Sijoitustoiminnan vastuullisuus huomioidaan kaikissa allokaatioissa ja pyrimme omalla sijoitustoiminnalla edistämään kestävää kehitystä. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat. Sijoitustoiminnan vastuullisuus käytännössä tarkoittaa sitä, että sijoituskohteiden valinnassa huomioidaan sekä yhtiöiden toimintapa että lopputuotteiden tai palveluiden vaikutukset ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Suka- yhtiöiden sijoituskohteet muodostavat keskenään innovatiivisia yhtiöiden keskinäisiä ekosysteemejä, jotka tukevat tulevaisuuden megatrendien mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen mittakaavassa on erittäin lupaavia innovatiivisia yhtiöitä, jotka tarvitsevat kasvuun ja kehitykseen pääomaa, verkostoja ja luottamusta sijoittajilta. Suka- yhtiöissä luotetaan kotimaisiin kasvuyhtiöihin, jotka lunastavat paikkaansa globaalissa kilpailukentässä ja niittävät menestystä koko kansantalouden eduksi.

Yhtiöillä on hallituksen valitsema sijoitusneuvosto, joka tekee sijoituspäätökset kollektiivisesti.

 

Suka-yhtiöt

fiFinnish