Sijoitamme ensisijaisesti kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiyhtiöihin. Suorien osakesijoitusten lisäksi teemme hyvin valikoidusti pääomasijoituksia. Sijoitustoiminnassa vastuullisuus huomioidaan kaikissa allokaatioissa ja pyrimme omalla sijoitustoiminnalla edistämään kestävää kehitystä. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat.

Suka-yhtiöiden sijoituskohteet koostuvat innovatiivisista suomalaisista laatu- ja kasvuyhtiöistä, jotka ovat lunastaneet paikkaansa globaalissa kilpailukentässä ja niittävät menestystä koko kansantalouden eduksi. Hajautettua sijoitussalkkua täydennetään valikoiduilla ulkomaisilla omistuksilla, jotka erottuvat edukseen vertailuryhmästä ja täyttävät yhtiöiden tarkat osakekohtaiset valintakriteerit.

Yhtiöiden sijoitustoiminnasta vastaa sijoitusneuvosto, joka perustaa päätöksensä sekä salkunhoitajan näkemykseen, että jäseniensä konsensukseen.

Suka-yhtiöt
fiFinnish